บาร์โค้ดชีวิตอ่านลิขิตจากดวงดาว ตอนที่ 1

บาร์โค้ดชีวิตอ่านลิขิตจากดวงดาว ตอนที่ 1

นักวิทยาศาสตร์ค้นพบDNA ที่บ่งบอกว่ามนุษย์ทุกคนมีเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่เหมือนกัน คำถามคือ มนุษย์ทุกคนแตกต่างกันอยู่แล้วโดยธรรมชาติ หรือ แตกต่างกันเพราะเกิดการค้นพบDNA

แล้วก่อนการค้นพบDNA อะไรล่ะที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าเราแต่ละคนต่างกัน มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่มีใครเหมือน และไม่เหมือนใคร สิ่งนั้นเราเรียกว่า “บาร์โค้ดชีวิต”

บาร์โค้ดชีวิต คือ ตำแหน่งดาวในระบบสุริยะจักรวาล ณ วันเวลาที่เราเกิด ซึ่งไม่มีใครเหมือนกัน และเปลี่ยนแปลงไม่ได้ตั้งแต่เราเกิดจนกระทั่งตา

ในปัจจุบันสัญลักษณ์ทางภาษาที่เราใช้เป็นสากล คือ “ตัวเลข”
ไม่ว่าคุณจะเป็นคนชาติใด ใช้ภาษาอะไรเพื่อสื่อสารกัน คุณเข้าใจความหมายตัวเลขเหมือนกัน เพราะฉะนั้นดาวแต่ละดวงจึงถูกแทนค่าด้วยตัวเลขเพื่อสะดวกในการเก็บรวมรวบข้อมูลทางสถิตินับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

บาร์โค้ดชีวิต บอกเรื่องราวในชีวิตของคุณ บอกข้อดีข้อเสียในตัวคุณเอง เพียงคุณเข้าใจความหมายของตัวเลขทุกตัว คุณก็จะอ่านเรื่องราวทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของคุณได้

ตัวเลขไม่ใช่แค่เรื่องของเบอร์โทรศัพท์มือถือ เพราะเราใช้ตัวเลขกันมานานแล้วก่อนที่จะมีโทรศัพท์มือถือเสียอีก คุณว่าจริงไหม?

ความหมายของบาร์โค้ดชีวิต 0 ถึง 99 จึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะบอกทุกเรื่องราวในชีวิตของเราตั้งแต่เกิดจนกระทั่งจากโลกนี้ไป เราสามารถใช้อธิบายความหมายตัวเลขทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น เบอร์โทรศัพท์มือถือ ทะเบียนบ้าน ทะเบียนรถ บัตรประชาชน ฯลฯ

ความเชื่อ กับ พิธีกรรม และ ความรู้ ถูกนำมาผสมกันจนแยกไม่ออกในปัจจุบัน ด้วยเหตุผลทางการตลาดทำให้การนำความเชื่อหรือพิธีกรรมมาผสมกับความรู้ ทำให้เกิดการขายสินค้าหรือบริการได้มากขึ้น

ถ้าเรานำเรื่องความเชื่อกับพิธีกรรมออกไปล่ะ สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือ “ความรู้”
ความรู้บาร์โค้ดชีวิตจะพาเราให้ “รู้ทันตัวเอง รู้ทันคน รู้ทันโลก”

#บาร์โค้ดชีวิต
#อ่านลิขิตจากดวงดาว
#GalaxyConsult