นโยบายการจัดส่งสินค้า

นโยบายการจัดส่งสินค้า

รายละเอียดและวิธีการจัดส่งสินค้า

 • การจัดส่งทางอีเมลของท่าน
 • ท่านสามารถตรวจสอบได้จากทางหน้าอีเมลของท่านและทำการ
  เข้าสู่ระบบอีกครั้ง ท่านสามารถสินค้าได้ด้วยตัวท่านเอง

ขั้นตอนการดำเนินการในการจัดส่งสินค้า
การจัดส่งสินค้า

 • การจัดส่งจะถือว่าเสร็จสิ้น
  เมื่อมีอีเมลถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลของผู้รับมอบ
  ซึ่งระบุไว้ในใบนำข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า
 • เราจะไม่ส่งมอบสินค้าไปยังที่อยู่อื่นนอกเหนือจากที่อยู่ของ
  ผู้รับมอบซึ่งระบุไว้ในใบนำส่งสินค้า

การจัดส่งไม่สำเร็จ :
อาจเกิดการจัดส่งไม่สำเร็จได้จากเหตุผลต่าง ๆ เช่น

 • ผู้รับมอบกรอกรายละเอียดไม่ตรงกับที่อยู่อีเมลของท่าน
 • สินค้ากำลังรอดำเนินการจากผู้รับมอบ (เช่น
  ยืนยันการสั่งซื้อ ยืนยันการชำระเงิน
  เลื่อนการจัดส่งเป็นต้น)