นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ  
 • ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ มีค่าดำเนินการ 10% ของที่สั่ง
 • บริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น
 • ไม่สามารถดำเนินการยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไข รายการสั่งซื้อสินค้า ในกรณีต่างๆ ดังนี้
  • กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อคอร์สเรียน, ผิดคอร์ส
  • กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตรวมถึง Gift Voucher ต่างๆ ทุกกรณี
  • กรณีที่เกิดขึ้นจากความต้องการใส่ส่วนลดเพิ่มเติม, ลืมใส่ส่วนลด, Coupon
  • กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนใจ (Change of mind) ของผู้สั่งซื้อสินค้าทุกกรณี
 • ผู้ใช้บริการ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ผ่านทางช่องทาง Facebook: บาร์โค้ดชีวิตอ่านลิขิตจากดวงดาว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ